Program Vaksinasi Bayi

USIA BAYIVAKSIN KADAR BAYARAN (RM)
0 bulanBCG(Hospital)
1 bulanHEP B 35.00
2 bulanPENTAXIM/ INFARIX150.00
1/ 2 bulanAlternatif untuk HEP B & PENTAXIM/ INFARIX
HEXAXIM
170.00
3 bulanPENTAXIM/ INFARIX150.00
5 bulanPENTAXIM/ INFARIX150.00
6 bulanHEP B35.00
5/ 6 bulanAlternatif untuk HEP B & PENTAXIM/ INFARIX
HEXAXIM
170.00
9 bulanMMR 1/ PRIORIX60.00
12 bulanMMR 2/ PRIORIX60.00
15 bulanDTaP (PEMTAXIM/ INFARIX)150.00
7 tahunDT, IPV, MMR60.00

Program Vaksin Haji/ Umrah

VAKSINKADAR BAYARAN (RM)
MeninggococcalRM150 RM140